Biomedyczne podstawy rozwoju

2021Z

Kod przedmiotu50SJO-BPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZróżnicowanie morfologiczne i fizjologiczne człowieka.Czynniki rozwoju endogenne genetyczne, paragenetyczne, pozagenetyczne; Czynniki teratogenne; Normy biologiczne, metody oceny rozwoju; Metody kontroli i normy oceny procesów wzrastania.Wpływ trybu życia na przebieg rozwoju; Rola zegara biologicznego ,ĆWICZENIA:Specyfika poszczególnych okresów rozwoju ontogenetycznego. Genetyczne oraz pozagenetyczne czynniki wpływające na rozwój człowieka; Prawa fizjologiczne organizmu człowieka;Budowa oraz funkcjonowanie układów regulujących oraz integrujących;
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jopkiewicz A., Suliga E, Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, wyd. OKiDK: Kielce, 1998 2) Świderska M.,Budzyńska-Jewtuch E, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, WSHE:Łódź, 2004 3) Doleżych B., Łaszczyca P, Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, wyd. A. MarszaŁek, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak