Duszpasterstwo osób z niepełnosprawnością

2025L

Kod przedmiotu50SJO-DOzN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bartoszek A,, Sitko D. , Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła , Biblos, 2003 2) Stala J., Katechetyka szczegółowa , Biblos, 2003 3) Stala J., Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania , Jedność, 2003 4) Rozen B., Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną, Hosianum, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi