Diagnoza i praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

2022L

Kod przedmiotu50SJO-DPUSTU
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. , Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje, wnioski., Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi