Nurty współczesnej filozofii

2021L

Kod przedmiotu50SJO-NWF
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówłopoty z cezurą „współczesności”. Główne nurty myśli współczesnej: pozytywizm i neopozytywizm, fenomenologia, neomarksizm, egzystencjalizm, personalizm, neotomizm, postmodernizm.,ĆWICZENIA:Filozofia wobec dylematów współczesności - praca nad projektami dotyczącymi zagadnień takich, jak: wolność, tolerancja, dobro wspólne, sprawiedliwość, prawda, polityka a religia, polityka a moralność, wojna (wojna sprawiedliwa), kara śmierci, sens życia (samobójstwo), prawa zwierząt, eutanazja, aborcja, sztuczna inteligencja.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1, ZNAK, 2009, s. 608 2) Tadeusz Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, ZNAK, 2009, s. 708
Literatura uzupełniająca
Uwagi