Problematyka niepełnosprawności w prawie polskim i międzynarodowym

2025Z

Kod przedmiotu50SJO-PNPPM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńStatus osób niepełnosprawnych; Obowiązki władz publicznych wobec osób niepełnosprawnych; Równouprawnienie osób niepełnosprawnych w zakresie kształcenia - prawo do edukacji, system kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, Osoby z niepełnosprawnością w przepisach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Pojęcie niepełnosprawności w prawie; prawo publiczne wobec osób niepełnosprawnych Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (prawo do edukacji, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do pomocy społecznej); Prawa człowieka; Zatrudnienie osób niepełnosprawnych; Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych; Międzynarodowe akty prawne o charakterze szczególnym dotyczące praw osób niepełnosprawnych; Międzynarodowe akty prawne o charakterze ogólnym; Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych
Opis wykładówIA:Status osób niepełnosprawnych; Obowiązki władz publicznych wobec osób niepełnosprawnych; Równouprawnienie osób niepełnosprawnych w zakresie kształcenia - prawo do edukacji, system kształcenia uczniów z niepełnosprawnością, Osoby z niepełnosprawnością w przepisach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Pojęcie niepełnosprawności w prawie; prawo publiczne wobec osób niepełnosprawnych Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (prawo do edukacji, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do pomocy społecznej); Prawa człowieka; Zatrudnienie osób niepełnosprawnych; Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych; Międzynarodowe akty prawne o charakterze szczególnym dotyczące praw osób niepełnosprawnych; Międzynarodowe akty prawne o charakterze ogólnym; Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Małgorzata Giełdy, Renata Raszewska-Skałecka ,, Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce , E-Wydawnictwo, 2015 2) Maria Jankowska , Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, PFRON, 2012 3) Paulina Konarska, Kształcenie osób niepełnosprawnych w świetle aktualnych regulacji prawnych, t. , Forum Prawnicze , Forum Prawnicze, 2014 4) Akty prawne, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Akty prawne, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi