Psychologia niedostosowania społecznego

2024L

Kod przedmiotu50SJO-PNS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ostrowska, K. , Psychologia resocjalizacyjna: w kierunku nowej specjalności psychologii, Fraszka Edukacyjna, 2008 2) Szymański, A., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - wybrane problemy., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010 3) Kendall, P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji - techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców., GWP, 2012 4) Jarosz, E., Wysocka, E. , Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006 5) Pospiszyl, K., Żabczyńska, E. , Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, 1981 6) Konopnicki, J. , Niedostosowanie społeczne, PWN, 1971 7) Wysocka, E. , Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi