Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną

2022Z

Kod przedmiotu50SJO-POzNI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Bobińska, T. Pietras, P. Gałecki, Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Jan Kuźma, 2012 2) A. Woynarowska, Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie, Impuls, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi