Podstawy polityki społecznej

2025L

Kod przedmiotu50SJO-PPS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, PWN, 2013 2) Grabarczyk I., System wsparcia i pomocy bezdomnym, UWM, 2007 3) Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, PAN, 2008 4) Gabryszak R., Magierek D. (red.), Europejska polityka społeczna, Difin, 2011 5) Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Elipsa, 2010 6) Karwacki A., Kaźmierczak T., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, 2014 7) Szatur-Jaworska B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania, Dom Wydawniczy ELIPSA, 2017 8) Kantowicz E., Staszkiewicz-Grabarczyk I., Zmysłowska M. (red.), Zagrożone człowieczeństwo. Między bezradnością a działaniem, t. 5, Impuls, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi