Pedagogika społeczna

2021L

Kod przedmiotu50SJO-PedS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPedagogika społeczna – geneza , czołowi przedstawiciele, podstawowe pojęcia Ewolucja zadań polskiej pedagogiki społecznej Pedagogika społeczna wobec wyzwań współczesności Analiza środowisk wychowawczych –stan, zagrożenia, perspektywy Pedagogika społeczna- obszary empirycznych dociekań Pola działania pedagoga społecznego. Analiza istotnych problemów społecznych, syndrom 3B/bieda/bezrobocie/ bezdomność,ĆWICZENIA:Rodzina jako środowisko wychowawcze Przemiany rodziny współczesnej Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze Grupa rówieśniczaszanse i zagrożenia Szkoła jako środowisko wychowawcze Środowisko lokalne – środowiskiem wychowawczym Rozbudzanie sił społecznych w środowiskach wychowawczych Glokalizm – między globalizacją a lokalnością
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) MARYNOWICZ-HETKA EWA, Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki, t. 1, PWN, 2007 2) Kawula S., Brągiel J., Janke A.W, Pedagogika rodziny.Obszary i panorama problematyki, Adam Marszałek, 2007 3) MARYNOWICZ-HETKA EWA, Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki, t. 2, PWN, 2007 4) Pilch T, Lepalczyk I., Pedagogika społeczna. Wychowanie i środowisko, ŻAK, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi