Andragogika specjalna - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister przed obsługa dyplomów

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
30
Logika
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodologia badań społecznych
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
30
Współczesne problemy psychologii
2
EGZ
Wykład
30
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
III - Kierunkowe
Andragogika
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Pedagogika ogólna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika specjalna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Diagnozowanie potrzeb człowieka starszego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Gerontologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metody terapii zajęciowej w pracy z osobami dorosłymi
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika dorosłych osób z niepełnosprawnością
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Podstawy wsparcia i rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Psychologia dorosłości i starzenia się
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Psychologia kliniczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
VI - Praktyka
Praktyka pedagogiczna ciągła
5,5
ZAL-O
Praktyki
120
Praktyka śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
III - Kierunkowe
Emisja głosu z retoryką
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Biblioterapia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Elementy pierwszej pomocy przedmedycznej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Metodyka wspomagania osób dorosłych z niepełnosprawnością sensoryczną
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Metodyka wspomagania osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Muzykoterapia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Podstawy opieki nad osobami starszymi
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Podstawy prawne pomocy społecznej i pracy socjalnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teorie edukacji dorosłych
1
ZAL-O
Wykład
15
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Etyka pracy pedagoga z osobami dorosłymi
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Instytucje i organizacje wspierające seniorów
1
ZAL-O
Wykład
15
Nowe media w pracy pedagoga specjalnego
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Opieka paliatywna i hospicyjna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Osoby starsze i niepełnosprawne w izolacji penitencjarnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Pedagogika osób niedostosowanych społecznie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Praca z rodzinami dorosłych osób z niepełnosprawnością
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Warsztaty teatralne z elementami dramy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wybrane metody komunikacji pozawerbalnej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zaburzenia sprawności komunikacyjnej u osób dorosłych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Zagadnienia seksualności osób dorosłych i starszych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
SUMA
30,0