Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością - studia drugiego stopnia - magisterskie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Pedagogika Specjalna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Antropologia kulturowa
2
ZAL-O
Wykład
20
Logika
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Metodologia badań społecznych
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Technologie informacyjne w pedagogice
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
2
ZAL-O
Wykład
20
Współczesne problemy socjologii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Andragogika
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Pedagogika ogólna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Pedagogika specjalna
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
1
ZAL-O
Wykład
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Instytucjonalne formy wczesnego wspomagania rozwoju
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Neurofizjologiczne podstawy rozwoju małego dziecka
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Podstawy komunikacji alternatywnej
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Psychologia rozwojowa małego dziecka
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
20
Zagrożenia rozwojowe wczesnego dzieciństwa
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Filozoficzne podstawy pedagogiki
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
III - Kierunkowe
Emisja głosu z retoryką
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Animaloterapia
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Diagnoza psychologiczna małego dziecka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Teoretyczno-praktyczne podstawy zabaw dziecięcych - warsztat
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Wczesna interwencja logopedyczna
3
Wczesne wspomaganie dziecka z opóźnieniami w rozwoju intelektualnym
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Wspomaganie rozwoju dzieci niesłyszących i słabosłyszących
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna - interwencja logopedyczna
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
Praktyka śródroczna - wspomaganie dziecka z opóźnieniami w rozwoju intelektualnym
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
Praktyka śródroczna - wspomaganie rozwoju dzieci niesłyszących i słabosłyszących
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
Praktyka śródroczna - wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących
1

Ćwiczenia
0
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fizjoterapia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Muzykoterapia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
2,5
Praca z rodziną małego dziecka
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Projektowanie pracy z małym dzieckiem z niepełnosprawnością lub zagrożonym niepełnosprawnością
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Wczesne wspomaganie dziecka ze schorzeniami przewlekłymi
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wspomaganie małego dziecka zaburzeniami ze spektrum autyzmu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościa sprzężoną
2
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna - fizjoterapia
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
Praktyka śródroczna - wspomaganie dziecka ze schorzeniami przewlekłymi
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
Praktyka śródroczna - wspomaganie małego dziecka zaburzeniami ze spektrum autyzmu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
Praktyka śródroczna - wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościa sprzężoną
1
ZAL-O
Ćwiczenia
5
SUMA
30,0