Biomedyczne podstawy rozwoju

2021Z

Kod przedmiotu50NJO-BPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZróżnicowanie morfologiczne i fizjologiczne człowieka.Czynniki rozwoju endogenne genetyczne, paragenetyczne, pozagenetyczne; Czynniki teratogenne; Normy biologiczne, metody oceny rozwoju; Metody kontroli i normy oceny procesów wzrastania.Wpływ trybu życia na przebieg rozwoju; Rola zegara biologicznego ,ĆWICZENIA:Specyfika poszczególnych okresów rozwoju ontogenetycznego. Genetyczne oraz pozagenetyczne czynniki wpływające na rozwój człowieka; Prawa fizjologiczne organizmu człowieka;Budowa oraz funkcjonowanie układów regulujących oraz integrujących;
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak