Podstawy prawne pracy pedagoga specjalnego

2022L

Kod przedmiotu50SJO-PPPPS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zaorska M. , Tyflopedagog wobec problemu aktywności życiowo-zawodowej i prozawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową, Akapit , 2015 2) Plichta P. , Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015 3) Grzegorzewska M. , Listy do młodego nauczyciela , Wydawnictwo APS , 2002 4) Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, Ustawa Karta Nauczyciela , Dz. Urzędowy , 2015 5) Dz. U. dnia 11 marca 2019 r., poz. 465, Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz. Urzędowy , 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi