Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej

2021L

Kod przedmiotu50SJO-PPPS
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Chrzonowska I., Jakimczak B.,, Inny wobec rozwoju współczesnego świata, , Warszawa , 2011 2) Krause A.,, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej , Kraków Impuls, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi