Tyflopedagogika

2022Z

Kod przedmiotu50SJO-Tyflo
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówBudowa, funkcjonowanie i znaczenie narządu wzroku. Etiologia uszkodzeń wzroku. Choroby i dysfunkcje narządu wzroku. Wpływ braku wzroku na rozwój poznawczy, emocjonalny, motoryczny i społeczny dziecka. Zadania rehabilitacji osób niewidomych Mechanizmy kompensacyjne. Dynamiczne układy strukturalne, wyobrażenia surogatowe. Zmysł przeszkód u niewidomych. Metody pracy z małym dzieckiem niewidomym i jego rodzicami w warunkach domu rodzinnego (Oregoński Program rehabilitacji). Proces wspomagania rozwoju widzenia u dzieci słabowidzących. Problemy kształcenia integracyjnego dzieci niewidomych i słabowidzących. Warunki efektywnego uczenia się. Technologie informacyjne wspomagające osoby niewidome. Rehabilitacja lecznicza, podstawowa, zawodowa i społeczna. Problemy dorosłych i starszych z uszkodzeniem narządu wzroku. Stereotypy osób z uszkodzeniem wzroku,ĆWICZENIA:Tyflopedagogika a inne dyscypliny naukowe. Rys historyczny opieki nad niewidomymi i słabowidzącymi. Osoby niewidome, słabowidzące,szczątkowowidzące i ociemniałe – terminologia. Diagnoza i wczesna interwencja. Prawidłowe zachowania wzrokowe (etapy rozwoju widzenia i ćwiczenia usprawniające). Funkcjonalna ocena wzroku u dzieci i dorosłych (warunki przeprowadzenia oceny, wywiad i narzędzia diagnostyczne, test L. Hyvarinen, ocenianie ostrości widzenia - Lea Gratings, Lea Symbols, wrażliwość na kontrast Hiding Heidi, Low Contrast Symbol Test; procedura u dorosłych). Plany i mapy w orientacji przestrzennej, ćwiczenia praktyczne (orientacja, przewodnik, techniki ochronne, posługiwanie się długą laską, dzielnica mieszkaniowa). Czynności dnia codziennego a osoby z problemami w widzeniu. Elementy brajla.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Walthes R. , Tyflopedagogika, , GWP Gdańsk, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi