Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5 - letnie (10 semestrów)

Magister kierunek Pedagogika Specjalna

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Biomedyczne podstawy rozwoju
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Język obcy I
0
Nurty współczesnej socjologii
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia ogólna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Socjologia wychowania
3
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
0
Nurty współczesnej filozofii
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wychowanie fizyczne
0
III - Kierunkowe
Anatomia i fizjologia człowieka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Historia kształcenia specjalnego
3
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika społeczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
VII - Inne
Ergonomia
0
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0
ZAL
Wykład
2
SUMA
27,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
III - Kierunkowe
Język migowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Podstawy komunikacji w wychowaniu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Psychologia rehabilitacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Surdopedagogika
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Tyflopedagogika
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
III - Kierunkowe
Diagnoza i praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Dydaktyka specjalna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język migowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Nowe ruchy społeczne i aktywizm osób z niepełnosprawnością
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy prawne pracy pedagoga specjalnego
2
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy prawne resocjalizacji
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wsparcie w pracy i doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika osób niedostosowanych społecznie
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Pedagogika osób ze spektrum autyzmu
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Studia nad niepełnosprawnością
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Pedagogika lecznicza
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
30,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Diagnoza potrzeb i praca z uczniem wybitnie zdolnym
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Nowe media w edukacji i badaniach
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Pedagogika osób z niepełnosprawnością wielozakresową
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Psychologia niedostosowania społecznego
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
29,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Andragogika specjalna osób z niepełnosprawnością
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Problematyka niepełnosprawności w prawie polskim i międzynarodowym
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Duszpasterstwo osób z niepełnosprawnością
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Podstawy polityki społecznej
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
28,0