Przedmiot ogólnouczelniany

University-Wide Course

2023L

Kod przedmiotu0000SX-MODI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura wskazana przez prowadzącego przedmiot, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi