Język obcy II

2021L

Kod przedmiotu37-00-30-SJ-II
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Astley P., Lansford L., Oxford English for Engineering 1, Oxford University Press, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi