Anatomia i fizjologia człowieka

2021L

Kod przedmiotu50SJO-AiFC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020 2) Waugh A., Grant A., Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby, EDRA Urban & Partner, 2019 3) Górski J., Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 4) Gołąb B. K., Podstawy anatomii człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015 5) Hansen J. T., Anatomia Nettera do kolorowania, Elsevier Urban & Partner, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi