Historia kształcenia specjalnego

2021L

Kod przedmiotu50SJO-HKS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKlasyfikacja kształcenia specjalnego na przestrzeni wieków. Tradycje kształcenia osób niedostosowanych społecznie. Historia specjalnego kształcenia niewidomych i słabowidzących. Kształcenie dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w ujęciu historycznym. Rozwój kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Aspekt historyczny kształcenia dzieci wybitnie zdolnych. Z dziejów kształcenia w szkole szpitalnej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Balcerek Marian, Rozwój wychowania i kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Zarys historyczny, WSiP, 1981 2) Lipkowski Otton, Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych, PZWS, 1966, s. 61-122 3) Kulbaka Jacek, Niepełnosprawni Z dziejów kształcenia specjalnego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012 4) Mauersberg S. (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, PWN, 1990 5) Garbat M., Historia niepełnosprawności Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, , Novae Res, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi.