Język migowy

2022L

Kod przedmiotu50SJO-JMig4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Świdziński M., Studia nad kompetencją komunikacyjną, UW, 2003 2) Rzeźniczak D., Podręcznik do nauki Polskiego Języka Migowego, Poltext, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi