Nurty współczesnej socjologii

2021Z

Kod przedmiotu50SJO-NWS
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówocjologia jako nauka. Życie społeczne i jego podstawy. Biologiczne, geograficzne i demograficzne warunki życia społecznego. Wpływ historii i doświadczeń zbiorowych na kształtowanie rzeczywistości społecznej. Teorie rozwoju społecznego: ewolucjonizm, rozwój endogenny (autarkia), (niedo)rozwój zależny (teoria systemów-światów), rozwój cykliczny, rewolucje i marksowska teoria rozwoju. Koncepcja faktu społecznego wg E. Durkheima. Interakcje społeczne, socjalizacja, kontrola społeczna. Więź społeczna. Tożsamość i koncepcja osobowości. Wspólnota i stowarzyszenie wg F. Toenniesa. Procesy społeczne. Role społeczne (pozycja, status i prestiż) – dramaturgiczna koncepcja rzeczywistości społecznej E. Goffmana. Podstawowe kategorie społeczne – zbiorowości społeczne, grupy i ich specyfika. Konflikt powinności. Instytucje społeczne i organizacje. Biurokracja. Struktura społeczna – klasy społeczne i zróżnicowanie. Problem nierówności społecznych. Geneza kapitalizmu i jego kulturowe przemiany (Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu). Socjologiczne pojmowanie kultury. Procesy nabywania kultury. Meandry enkulturacji – wybór czy przymus (wokół teorii przemocy symbolicznej P. Bourdieu)? Kultura masowa i kultura popularna. Kicz w kulturze. Metody i techniki badań społecznych – sposoby pozyskiwania danych empirycznych w zawodzie dziennikarza. Globalizacja i problemy globalne (w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiska naturalnego, kultury). Społeczeństwo ryzyka czy społeczeństwo obywatelskie? Koncepcja zderzenia cywilizacji (wg Samuela Huntingtona). ,ĆWICZENIA:Socjologia jako nauka. Życie społeczne i jego podstawy. Biologiczne, geograficzne i demograficzne warunki życia społecznego. Wpływ historii i doświadczeń zbiorowych na kształtowanie rzeczywistości społecznej. Teorie rozwoju społecznego: ewolucjonizm, rozwój endogenny (autarkia), (niedo)rozwój zależny (teoria systemów-światów), rozwój cykliczny, rewolucje i marksowska teoria rozwoju. Koncepcja faktu społecznego wg E. Durkheima. Interakcje społeczne, socjalizacja, kontrola społeczna. Więź społeczna. Tożsamość i koncepcja osobowości. Wspólnota i stowarzyszenie wg F. Toenniesa. Procesy społeczne. Role społeczne (pozycja, status i prestiż) – dramaturgiczna koncepcja rzeczywistości społecznej E. Goffmana. Podstawowe kategorie społeczne – zbiorowości społeczne, grupy i ich specyfika. Konflikt powinności. Instytucje społeczne i organizacje. Biurokracja. Struktura społeczna – klasy społeczne i zróżnicowanie. Problem nierówności społecznych. Geneza kapitalizmu i jego kulturowe przemiany (Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu). Socjologiczne pojmowanie kultury. Procesy nabywania kultury. Meandry enkulturacji – wybór czy przymus (wokół teorii przemocy symbolicznej P. Bourdieu)? Kultura masowa i kultura popularna. Kicz w kulturze. Metody i techniki badań społecznych – sposoby pozyskiwania danych empirycznych w zawodzie dziennikarza. Globalizacja i problemy globalne (w sferze społecznej, ekonomicznej, środowiska naturalnego, kultury). Społeczeństwo ryzyka czy społeczeństwo obywatelskie? Koncepcja zderzenia cywilizacji (wg Samuela Huntingtona).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa, 2003 2) J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa, 1966 3) A. Giddens, Socjologia, PWN, Warszawa, 2004 4) P. Sztompka, Socjologia, Znak, Kraków, 2002
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak