Podstawy komunikacji w wychowaniu

2022Z

Kod przedmiotu50SJO-PKwW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) H. Retter, "Komunikacja codzienna w pedagogice", GWP, 2004 2) M. Wawrzak -Chodaczek, "Komunikacja interpersonalna i masowa. Wybrane teorie i praktyki", Impuls, 2017 3) W. Pisarek, "Wstęp do nauki o komunikowaniu", Wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi