Pedagogika osób ze spektrum autyzmu

2023Z

Kod przedmiotu50SJO-POzSA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie autyzmu, charakterystyka osób z autyzmem, narzędzia i kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu, etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu, stereotypy dotyczące autyzmu,ĆWICZENIA:Zasady pracy z osobami z autyzmem, wybrane metody terapii osób z autyzmem, zasady konstruowania programów terapeutycznych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baron- Cohen S., Bolton P., Autyzm, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, 2009 2) Dykcik W., Autyzm, kontrowersje i wyzwania, Eruditus, 1994 3) Jaklewicz H., Autyzm wczesnodziecięcy, PZWL, 1993 4) Bobkowicz- Lewartowska L., Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii, Impuls, 2014 5) Danielewicz D., Pisula E. , Wybrane formy terapii rehabilitacji osób z autyzmem, Impuls, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi