Psychologia ogólna

2021Z

Kod przedmiotu50SJO-PSO
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mietzel D., Wprowadzenie do psychologii , GWP, 2008 2) Strelau J., Doliński D., Psychologia /podręcznik akademicki/, t. 1, 2, GWP, 2008 3) Zimbardo P.G., Gerring R.J., Psychologia i życie, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi