Psychologia rehabilitacji

2022Z

Kod przedmiotu50SJO-PsReh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kowalik, S. , Psychologia rehabilitacji. , Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne., 2007 2) Kowalik, S. , Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji. [w:] J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Tom 3, GWP, 2000, s. 797-820 3) Ossowski, R. , Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji., Wydawnictwo Uczelniane WSP., 1999 4) Kowalik, S. , Stosowana psychologia rehabilitacji. , Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018 5) Pąchalska, M. , Rehabilitacja neuropsychologiczna : procesy poznawcze i emocjonalne. , Wydawnictwo UMCS, 2014 6) Izdebski, P. , Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi. , Wydawnictwo UKW, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi