Socjologia wychowania

2021Z

Kod przedmiotu50SJO-SOW
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karkowska M., Socjologia wychowania, wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, Łódź: Wyd. WSHE, 2007 2) Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław: Wyd. DSWE TWP, 2007 3) Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska., 1995 4) Szymański M.J., Socjologia edukacji, Kraków: IMPULS, 2013 5) Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń:Wyd. UMK, 1993 6) Tillmann K. J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja,upodmiotowienie, Warszawa: PWN, 2005 7) Szymański M.J., Krótkie wykłady z socjologii edukacji, Warszawa : Wolters Kluwer,, 2019 8) Znaniecki F., Socjologia wychowania", Warszawa: PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi