Surdopedagogika

2022Z

Kod przedmiotu50SJO-Sur
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lane H. , Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, WSiP, 1996 2) Sacks O., Zobaczyć głos, Zysk i S-ka, 1998 3) Löwe A, Każde dziecko może nauczyć się mówić, Media Rodzina, 1999 4) Bartnikowska U. , Słyszące dzieci niesłyszących rodziców, Akapit, 2010 5) Szczepankowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, WSiP, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi