Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie

2019L

Kod przedmiotu2752S1-BKPT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Krystek (red.), Zintegrowanyn system bezpieczeństwa transportu, wyd. WKŁ, 2009 2) T. Szczuraszek (red.), Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, wyd. WKŁ, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi