Bezpieczeństwo państwa

2019Z

Kod przedmiotu2752S1-BPA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Ściborek, B. Wiśniewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015 2) J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Wydawnictwo Difin, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi