Ergonomia

Ergonomics

2020L

Kod przedmiotu2752S1-ERG
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Batogowska A., "Podstawy ergonomii", WSP Olsztyn, 1998 2) Górska E., "Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty.", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 3) Górska E., Tytyk E., "Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy", wyd. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1998 4) Jabłoński J., "Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów", Politechniki Poznańskiej, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi