Etykieta

2020L

Kod przedmiotu2752S1-ETY
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Radomska-Kamińska, "Kultura biznesu. Normy i formy", Warszawa, 2012 2) T. Orłowski, "Protokół dyplomatyczny", Warszawa, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi