Język angielski

2019L

Kod przedmiotu2752S1-JANG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Właściwa dla wybranego języka, ---, ---
Literatura uzupełniająca
Uwagi