Kryminologia

2021Z

Kod przedmiotu2752S1-KRYMI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Błahut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche, 2010 2) B, Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi