Przestępczość kryminalna

2020Z

Kod przedmiotu2752S1-PKRY
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Błachut J., Gaberle A., Krajewski K, Kryminologia, InfoTRade, 2009 2) Hołyst B., Kryminologia, PWN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi