Podstawy organizacji i zarządzania

2019L

Kod przedmiotu2752S1-POZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie – teoria i praktyka, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi