Podstawy prawa cywilnego

2019L

Kod przedmiotu2752S1-PPC
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi