Prawo pracy i urzędnicze

2019L

Kod przedmiotu2752S1-PPU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa, 2015 2) M. Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi