Prawo administracyjne

Administrative law

2020Z

Kod przedmiotu2752S1-PRA
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Ura, Prawo administracyjne, Prawnicze LexisNexis, 2010 2) J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi