Praktyka 1

2019L

Kod przedmiotu2752S1-PRAK1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, brak, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi