Prawo karne

2020Z

Kod przedmiotu2752S1-PRK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, Wydawnictwo CH Beck, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi