System zarządzania w sytuacjach kryzysowych

2020Z

Kod przedmiotu2752S1-SZSK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi