Siły zbrojne we współczesnym świecie

2019L

Kod przedmiotu2752S1-SZWS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi