Technologie informacyjne

2019L

Kod przedmiotu2752S1-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J., "Informatyka w zarysie.", UWM Olsztyn, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi