Wstęp do prawoznawstwa

Introduction to law

2019Z

Kod przedmiotu2752S1-WDP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T. Chauvin, T. Stawecki i P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa, 2014 2) J. Nowacki i Z. Tobo, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi