Aparat bezpieczeństwa i ochrony prawnej

2021Z

Kod przedmiotu52S1-ABOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej RP, C.H. Beck, 2010 2) Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Wolters Kluwer, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi