Aspekty zwalczania terroryzmu

2022L

Kod przedmiotu52S1-AZTe
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Wojciechowski, Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcia, przejawy, przyczyny, Warszawa, 2013 2) W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terrozryzm, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi