Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie

2021L

Kod przedmiotu52S1-BKPTe
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Krystek (red.), Zintegrowanyn system bezpieczeństwa transportu, wyd. WKŁ, 2009 2) T. Szczuraszek (red.), Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, wyd. WKŁ, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi