Bezpieczeństwo państwa

2021Z

Kod przedmiotu52S1-BPA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Ściborek, B. Wiśniewski, R.B. Kuc, A. Dawidczyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015 2) J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Wydawnictwo Difin, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi