Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE

2021Z

Kod przedmiotu52S1-BWEWUE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwo ŁOŚGRAF, 2012 2) E. Borawska-Kędzierska, K. Strąk, Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Instytut Wydawniczy EUROPRAWO, 2011 3) A. Grzelak, T. Ostropolski, Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna, Instytut Wydawniczy EUROPRAWO, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi